ENSENYAMENT D'EDUCACIÓ SOCIAL

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2001 - 02

Codi Vell
Codi Nou
Assignatura
Crèdits
372006
11081006
Psicologia Social i de les Organitzacions
6
372005
11081005
Psicologia del Desenvolupament
9