ENSENYAMENT DE MESTRE

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2001 - 02

Codi Vell
Codi Nou
Assignatura
Crèdits
Especialitat
275046
11091021
Alteracions en l'Aprenentatge Lectura i Escriptura
4,5
Especial
275107
11091208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Especial
275107
11101208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Física
275107
11111208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Infantil
275107
11141208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Ll. Estrangera
275107
11121208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Musical
275107
11131208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Primària
275009
11091009
Aspectes Evolutius i Educatius Deficiència Auditiva
6
Especial
275042
11091017
Aspectes Evolutius i Educatius Deficiència Motòrica
6
Especial
275060
11091023
Aspectes Evolutius i Educatius Deficiència Visual
6
Especial
275006
11091006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Especial
275006
11101006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Física
275006
11111005
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Infantil
275006
11141006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Ll. Estrangera
275006
11121005
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Musical
275006
11131006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Primària
275043
11091018
Deficiència Mental i Desenvolupament Psicològic
4,5
Especial
275066
11111102
Desenvolupament Fisiològic del Nen
4,5
Infantil
275108
11091209
Desenvolupament Moral
4,5
Especial
275108
11101209
Desenvolupament Moral
4,5
Física
275108
11111209
Desenvolupament Moral
4,5
Infantil
275108
11141209
Desenvolupament Moral
4,5
Ll. Estrangera
275108
11121209
Desenvolupament Moral
4,5
Musical
275108
11131209
Desenvolupament Moral
4,5
Primària
275047
11091022
Intervenció Psicoeducativa Aprenentatge Lecto-escritura
4,5
Especial
275110
11091211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Especial
275110
11101211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Física
275110
11111211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Infantil
275110
11141211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Ll. Estrangera
275110
11121211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Musical
275110
11131211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Primària
275002
11091002
Psicologia Evolutiva
4,5
Especial
275002
11101002
Psicologia Evolutiva
4,5
Física
275002
11111002
Psicologia Evolutiva
4,5
Infantil
275002
11141002
Psicologia Evolutiva
4,5
Ll. Estrangera
275002
11121002
Psicologia Evolutiva
4,5
Musical
275002
11131002
Psicologia Evolutiva
4,5
Primària
275027
11091012
Psicologia de l'Educació
4,5
Especial
275027
11101013
Psicologia de l'Educació
4,5
Física
275027
11111012
Psicologia de l'Educació
4,5
Infantil
275027
11141014
Psicologia de l'Educació
4,5
Ll. Estrangera
275027
11121015
Psicologia de l'Educació
4,5
Musical
275027
11131014
Psicologia de l'Educació
4,5
Primària
275069
11111103
Psicologia de l'Educació Infantil
4,5
Infantil
275109
11091210
Psicologia de la Instrucció
4,5
Especial
275109
11101210
Psicologia de la Instrucció
4,5
Física
275109
11111210
Psicologia de la Instrucció
4,5
Infantil
275109
11141210
Psicologia de la Instrucció
4,5
Ll. Estrangera
275109
11121210
Psicologia de la Instrucció
4,5
Musical
275045
11091020
Trastorns de la Conducta i de la Personalitat
6
Especial