ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2003 - 04

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11161104
Anàlisi del Comportament Psicosocial: Estratègies i Mètodes (Pla 2002)
4,5
Troncal
11161228
Aprenentatge Humà (Pla 2002)
4,5
Opt.
11161101
Aprenentatge i Condicionament (Pla 2002)
4,5
Troncal
11022231
Aspectes Psicològics de l'Orientació Professional
1,5
Opt.
11022215
Avaluació de la Personalitat
6
Opt.
11161204
Cognició i Conflictes Interpersonals (Pla 2002)
6
Opt.
11021102
Desenvolupament Cognitiu i del Llenguatge
6
Oblig.
11161102
Desenvolupament Psicomotriu (Pla 2002)
4,5
Oblig.
11161103
Desenvolupament Socioafectiu (Pla 2002)
4,5
Oblig.
11021015
Desenvolupament de l'Adult i la Vellesa
6
Troncal
11022239
Ergonomia
6
Opt.
11161008
Fonaments de Neurociencia (Pla 2002)
9
Troncal
11161244
Genètica de la Conducta (Pla 2002)
4,5
Opt.
11161002
Història de la Psicologia (Pla 2002)
6
Troncal
11022121
Intervenció Psico-Educativa en els Processos i Contextos de l'Aprenentatge
3
Oblig.
11022025
Intervenció Psico-Educativa en els Trastorns d'Aprenentatge Instrumental
3
Troncal
11022229
Intervenció Psico-Educativa Trastorns Desenvolupament
6
Opt.
11022223
Intervenció Psico-Motriu
6
Opt.
11022027
Intervenció Psicològica en Grups i Organitzacions
3
Troncal
11022221
Intervenció Psicopedagògica en el Curriculum I
3
Opt.
11022022
Intervenció i Tractament Psicològic I
3
Troncal
11022119
Intervenció i Tractament Psicològic II
3
Oblig.
11022029
Introducció a la Psicologia del Pensament
3
Troncal
11022211
Modificació de la Conducta
6
Opt.
11161006
Motivació i Emoció (Pla 2002)
6
Troncal
11022206
Mètodes Informàtics en Psicologia
6
Opt.
11022254
Neurofisiologia Cognitiva
6
Opt.
11022202
Paquets Informàtics en Anàlisis de Dades
6
Opt.
11161005
Percepció i Atenció (Pla 2002)
9
Troncal
11022114
Psicobiologia Clínica
6
Oblig.
11161247
Psicobiologia del Cicle Vital (Pla 2002)
6
Opt.
11161003
Psicoestadística (Pla 2002)
12
Troncal
11022255
Psicofarmacologia Drogodependències
6
Opt.
11161013
Psicologia Diferencial (Pla 2002)
4,5
Troncal
11161009
Psicologia Fisiològica (Pla 2002)
9
Troncal
11161014
Psicologia Social (Pla 2002)
9
Troncal
11022113
Psicologia Social Aplicada
6
Oblig.
11022023
Psicologia de l'Educació I
3
Troncal
11022024
Psicologia de l'Educació II
3
Troncal
11022110
Psicologia de la Comunicació
6
Oblig.
11022225
Psicologia de la Deficiència Mental I
1,5
Opt.
11022111
Psicologia de la Instrucció
3
Oblig.
11161012
Psicologia de la Personalitat (Pla 2002)
4,5
Troncal
11161010
Psicologia del Desenvolupament (Pla 2002)
9
Troncal
11022028
Psicologia del Llenguatge
6
Troncal
11022026
Psicologia del Treball i les Organitzacions
6
Troncal
11161004
Psicometria (Pla 2002)
6
Oblig.
11022021
Psicopatologia
6
Troncal
11022209
Psicopatologia Infantil i Juvenil
6
Opt.
11022210
Psicopatologia de l'Adult
6
Opt.
11022245
Psicosociologia de l'Administració de Recursos
3
Opt.
11022120
Raonament i Solucions de Problemes
3
Oblig.
11022108
Teories i Sistemes Contemporanis en Psicologia
3
Oblig.
11022217
Terapia de Parella
3
Opt.
11022112
Trastorns del Desenvolupament
6
Oblig.
11022212
Tècnica Psicoanalítica
6
Opt.
11022214
Tècniques Projectives
6
Opt.
11022251
Tècniques de Formació Personal
3
Opt.
11022249
Tècniques de Selecció de Personal
6
Opt.