ENSENYAMENT DE MESTRE

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2003 - 04

Codi
Assignatura
Crèdits
Especialitat
11091021
Alteracions en l'Aprenentatge Lectura i Escriptura
4,5
Especial
11091208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Especial
11101208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Física
11111208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Infantil
11121208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Musical
11131208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Primària
11141208
Aprenentatge de Procediments
4,5
Ll. Estrangera
11101018
Aprenentatge i Desenvolupament Motor
4
Física
11091009
Aspectes Evolutius i Educatius Deficiència Auditiva
6
Especial
11091017
Aspectes Evolutius i Educatius Deficiència Motòrica
6
Especial
11091023
Aspectes Evolutius i Educatius Deficiència Visual
6
Especial
11091006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Especial
11101006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Física
11111005
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Infantil
11121005
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Musical
11131006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Primària
11141006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
Ll. Estrangera
11091018
Deficiència Mental i Desenvolupament Psicològic
4,5
Especial
11111102
Desenvolupament Fisiològic del Nen
4,5
Infantil
11091209
Desenvolupament Moral
4,5
Especial
11101209
Desenvolupament Moral
4,5
Física
11111209
Desenvolupament Moral
4,5
Infantil
11121209
Desenvolupament Moral
4,5
Musical
11131209
Desenvolupament Moral
4,5
Primària
11141209
Desenvolupament Moral
4,5
Ll. Estrangera
11091022
Intervenció Psicoeducativa Aprenentatge Lecto-escritura
4,5
Especial
11091211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Especial
11101211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Física
11111211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Infantil
11121211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Musical
11131211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Primària
11141211
Intervenció a l'Aula Davant Problemes de Conducta
4,5
Ll. Estrangera
11091002
Psicologia Evolutiva
4,5
Especial
11101002
Psicologia Evolutiva
4,5
Física
11111002
Psicologia Evolutiva
4,5
Infantil
11121002
Psicologia Evolutiva
4,5
Musical
11131002
Psicologia Evolutiva
4,5
Primària
11141002
Psicologia Evolutiva
4,5
Ll. Estrangera
11091012
Psicologia de l'Educació
4,5
Especial
11101013
Psicologia de l'Educació
4,5
Física
11111012
Psicologia de l'Educació
4,5
Infantil
11121015
Psicologia de l'Educació
4,5
Musical
11131014
Psicologia de l'Educació
4,5
Primària
11141014
Psicologia de l'Educació
4,5
Ll. Estrangera
11111103
Psicologia de l'Educació Infantil
4,5
Infantil
11091020
Trastorns de la Conducta i de la Personalitat
6
Especial