ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2003 - 04

Codi
Assignatura
Crèdits
15061020
Psicologia de les Organitzacions
3
15061019
Psicologia del Treball
3
15061010
Psicologia dels Recursos Humans
6
15061216
Tècniques de Selecció
3