ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2003 - 04

Codi
Assignatura
Crèdits
15051102
Estadística Aplicada a les Ciències Socials
6
15051003
Mètodes i Tècniques d'Investigació Social
4,5
15051005
Psicologia Bàsica
4,5
15051006
Psicologia Evolutiva
4,5
15051007
Psicologia Social
3
15051205
Psicologia i Dinàmica de Grups
3