ENSENYAMENT: CIÈNCIA I MÈTODE EN INFERMERIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2003 - 04

Codi
Assignatura
Crèdits
18422210
Psicologia Grupal
4,5