ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2003 - 04

Curs: Primer   Quadrimestre: Primer

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11161008
Fonaments de Neurociencia
9
Troncal
11161002
Història de la Psicologia
6
Troncal
11161003
Psicoestadística
12
Troncal
11161014
Psicologia Social
9
Troncal
11161012
Psicologia de la Personalitat
4,5
Troncal
11161010
Psicologia del Desenvolupament
9
Troncal