ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2003 - 04

Curs: Segon   Quadrimestre: Segon

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11161101
Aprenentatge i Condicionament
4,5
Troncal
11161103
Desenvolupament Socioafectiu
4,5
Oblig.
11161005
Percepciˇ i Atenciˇ
9
Troncal
11161247
Psicobiologia del Cicle Vital
6
Opt.
11161009
Psicologia Fisiol˛gica
9
Troncal