ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2003 - 04

Curs: Tercer   Quadrimestre: Primer

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11022215
Avaluació de la Personalitat
6
Opt.
11022221
Intervenció Psicopedagògica en el Curriculum I
3
Opt.
11022022
Intervenció i Tractament Psicològic I
3
Troncal
11022254
Neurofisiologia Cognitiva
6
Opt.
11022202
Paquets Informàtics en Anàlisis de Dades
6
Opt.
11022023
Psicologia de l'Educació I
3
Troncal
11022225
Psicologia de la Deficiència Mental I
1,5
Opt.
11022026
Psicologia del Treball i les Organitzacions
6
Troncal
11022108
Teories i Sistemes Contemporanis en Psicologia
3
Oblig.
11022112
Trastorns del Desenvolupament
6
Oblig.
11022214
Tècniques Projectives
6
Opt.