ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2003 - 04

Curs: Quart   Quadrimestre: Primer

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11022025
Intervenció Psico-Educativa en els Trastorns d'Aprenentatge Instrumental
3
Troncal
11022229
Intervenció Psico-Educativa Trastorns Desenvolupament
6
Opt.
11022223
Intervenció Psico-Motriu
6
Opt.
11022029
Introducció a la Psicologia del Pensament
3
Troncal
11022114
Psicobiologia Clínica
6
Oblig.
11022110
Psicologia de la Comunicació
6
Oblig.
11022209
Psicopatologia Infantil i Juvenil
6
Opt.
11022210
Psicopatologia de l'Adult
6
Opt.
11022249
Tècniques de Selecció de Personal
6
Opt.