ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2003 - 04

Curs: Quart   Quadrimestre: Segon

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11022231
Aspectes Psicològics de l'Orientació Professional
1,5
Opt.
11022121
Intervenció Psico-Educativa en els Processos i Contextos de l'Aprenentatge
3
Oblig.
11022027
Intervenció Psicològica en Grups i Organitzacions
3
Troncal
11022206
Mètodes Informàtics en Psicologia
6
Opt.
11022255
Psicofarmacologia Drogodependències
6
Opt.
11022113
Psicologia Social Aplicada
6
Oblig.
11022120
Raonament i Solucions de Problemes
3
Oblig.
11022217
Terapia de Parella
3
Opt.
11022212
Tècnica Psicoanalítica
6
Opt.
11022251
Tècniques de Formació Personal
3
Opt.