ENSENYAMENT DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2004 - 05

Codi
Assignatura
Crèdits
12112110
Mètodes Quantitatius en Investigació Social
6
12112225
Psicologia de la Percepció
6