ENSENYAMENT D'EDUCACIÓ SOCIAL

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2005 - 06

Codi
Assignatura
Crèdits
11081005
Psicologia del desenvolupament
9
11081006
Psicologia social i de les organitzacions
6