ENSENYAMENTD'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2005 - 06

Codi
Assignatura
Crèdits
12102006
Estadística aplicada a les cičncies socials
6