ENSENYAMENT: CIÈNCIA I MÈTODE EN INFERMERIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2005 - 06

Codi
Assignatura
Crèdits
18422115
Psicologia aplicada a la salut
6