ENSENYAMENT D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2007 - 08

Codi
Assignatura
Crèdits
12102006
Estadística aplicada a les cičncies socials
6