Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Psicologia dels grups i de les organitzacions

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA DELS GRUPS I DE LES ORGANITZACIONS Codi 11162019
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Troncal Quart Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia
Descripció general Conèiement dels principals models i teories de la psicologia dels grups i de les organitzacions

Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Part 1.- Psicologia de les Organitzacions (Dr. Joan Boada) Tema I.- Introducció: conceptes i perspectives de l'organització.

Tema II.- Models i teories d'organització i gestió.

Tema III.- Estructura i diseny de l'organització.

Tema IV.- L'individu, el grup i l'organització.

Tema V.- Intervenció des de la psicologia de l'organització.

Part 2.- Psicologia dels Grups (Dr. Jordi Tous i Pallarés) Tema VI.-Psicologia de grups: estructura i dinàmica.

Tema VII.-La dinàmica dels grups en les organitzacions.

Tema VIII.-Els grups i equips de treball.

Tema IX.-Tècniques d’intervenció aplicades a grups i equips.

Tema X.-Avaluació de l’eficàcia de la intervenció en grups i equips de treball.
Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El programa teòric s'avaluarà mitjançant un exàmen tipus test de tota l'assignatura. Per aprovar caldrà treure un 5 de nota


Fonts d'informació
Bàsica Tous, J, El comportamiento absentista y sus repercusiones en la calidad de vida y calidad de servicio en el sector hotelero, Septem, Oviedo

Boada, J. (1999) Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos). Barcelona: PPU.

Boada, J. (Dir.) (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Barcelona: Granica.

Gil, F. De la Hera, C. (2000), Introducción a la psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

González, P. (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

Morales, J.F. , Navas, M.S. y Molero, F. (1996). Estructuras de grupo y liderazgo. En S. Ayestaran (eds.), El grupo como construcción social. Rubí: Plural.

Peiró, J. M. (1992). Psicología de la organización (5ª ed.). Madrid: UNED. Tomo II.

Salanova; M.; Prieto, F. i Peiró, J. M. (1996). Grupos de trabajo. En J. M. Perió i F. Prieto (eds.), Tratado de psicología del trabajo. Volumen II: Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid: Síntesis.

Silva, M. i Quijano, S. (1997). Los grupos en las organizaciones. En P. González (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

Tordera, N. (ed.) (2005) Temes de psicologia social. Tarragona: Cossetània.

Weinert, A.B. (1996) Manual de psicologia de la organización. Barcelona: Herder

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili