DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXVI Setmana  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
13, 14, 15 i 16 de novembre de 2017  
 
 

Organitza

La XXVI Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius. Així doncs, el Comitè Organitzador de la XXVI Setmana Psicològica està format:

Per una part, per la Comissió Permanent del Departament, presidida per la seu director, Dr. Andreu Vigil Colet, i la secretaria, Dra. Fàbia Morales Vives, i de la qual també formen part els professors següents:

 • Dr. Urbano Lorenzo Seva (Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament)
 • Dra. Maria Teresa Colomina Fosch (Àrea de Psicobiologia)
 • Dr. Josep Demestre Viladevall (Àrea de Psicologia Bàsica)
 • Dr. Jordi Tous Pallarès (Àrea de Psicologia Social)
 • Dra. Elena T. Castarlenas Solé (Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic)
 • Dra. Elisa Camps Ribas (Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació)

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinador: Andrea Gázquez Andrés.

Sotscoordinadors/es: Neus Alcoverro Reyes i Patricia Serrano Martínez.

Vocals del comitè organitzador:

 • Ariadna Puig Calero
 • Carla Colomé Borràs
 • Dessirée Izquierdo Marín
 • Juan Núñez Heras
 • Júlia Talarn Castillo
 • Marta Borràs González
 • Mireia Borràs González
 • Sara García González
 • Sarai Ruiz López
 • Jordina Zagalà Pla